Ring: 76 20 60 4076 20 60 40

Funktionsoversigt

Kunder

Kunde liste

Opret kunde

Visning af kunde

Bookinger

Booking oversigt

Booking liste

Opret Booking via kort

Opret Booking via drag n’ drop

QuickBooking

I FRF-Booking er det muligt at oprette en booking alle steder i systemet, denne funktion kalder vi for QuickBooking.

Når man klikker på QuickBooking, kommer man ind på en booking side, hvori man udfylder hvilket produkt kunden ønsker samt hvornår de ønsker det. Derefter udfylder man info om kunden samt evt. medrejsende. Til sidst kan man tilføje eventuelle tilkøb.

 

Processen er hurtig og simpel, og kan nemt klares imens man har kunden i telefonen eller foran sig. Under hele oprettelsesprocessen beregnes prisen løbende, som man ændre på produktet der bookes, perioden hvori det bookes samt antallet af gæster og eventuelle tilkøb. Dette gør man hurtigt og nemt kan give kunden en pris på det ophold de er i gang med at booke.

Visning af booking

Perioder

Finans

Debitor liste

Finans post liste

Faktura liste

E-conomic integration

FRF-Booking har integration til økonomisystemet E-conomic. Det betyder du men et enkelt klik kan eksportere alle dine finansposter fra FRF-Booking direkte over i E-conomic. For at gøre dette så optimalt som muligt, har du selv mulighed for at vælge om du ønsker at eksportere alle poster en til en, eller om du ønsker at komprimere posterne således at alle poster på samme finanskonto samles i en post.

 

Når du vælger at eksportere dine poster, tager systemet automatisk alle poster der er dannet siden sidste eksport og giver dig et simpelt overblik over dem. Her kan du så vælge om du ønsker at sende alle posterne over til E-conomic.

Skrivebord

Et balanceret overblik over dagens ankomster, afrejser, gæster på pladsen og en sektion med bemærkninger om administrative opgaver og påmindelser.

Vi har ikke forsøgt at få mere funktionalitet ind i dette skærmbillede end højest nødvendigt. Det er her jeres front-desk personale skal have rene linjer og simpel struktur for størst mulig effektivitet.


Kundelister

Find kunden lynhurtigt med en kundeliste. Uanset om denne ringer, mailer eller står ved disken.

Kundelisten giver dig det hurtige overblik hvorefter du klikker ind på kundens detaljer. Søgefeltet søger på tværs af alle kundeinformationer og vi har sørget for at søgningen er så hurtig så ingen bliver utålmodige og man kan komme hurtigt videre.


 

Opret kunde / visning af kunde

Skærmbilledets umiddelbare enkelthed er selvfølgelig dets styrke. Til højre kan man søge danske kunder frem via deres cpr-nummer eller deres telefonnummer - med TAB eller Return søges der. Der søges direkte i CPR-registret og de danske mobiloperatørers database. 

Persontype er oprettet i opsætningen, hvor man helt individuelt kan segmentere sine persontyper efter alder.

Funktionen password er endnu ikke aktiv, men systemet er prædisponeret til at der kan oprettes kundelogin. Så når det på et tidspunkt bliver et stærkt ønske fra campingpladserne er forarbejdet lavet.

 

 


 

Booking oversigt

Et af de skærmbilleder der ved først øjekast virker simpelt og overskueligt, men som når man lærer det at kende er noget af et mondster i forhold til funktioner og muligheder.

Man får let overblikket, hvor man ved hvert sideload får nulstillet til at oversigten starter ved dags dato. 

I første linje har man filtreringsmulighederne og visningsmuligheder.

 • Ressourcegruppe - vælg mellem pladser, teltpladser, hytter, mobilehomes eller hvad I har oprettet.
 • Dato - vælg oversigtens startdato
 • Uger - vælg hvor mange uger der skal vises af gangen. Op til 7 uger i et skærmbillede.

Næste sektion viser øverst de perioder der er oprettet og aktive i den periode der vises på skærmen. Ændres visningen ændres perioderne også.

Til højre har man produkterne. Produkterne er også kun synlige hvis de er gyldige i den visning der er valgt på skærmen.

Ressourcerne er vist i venstre side.

Man kan booke ved at trække et produkt ind fra højre ind på en ressource. Når man holder musen over et produkt vil de ressourcer, hvor produktet ikke kan bruges tone ud. De andre kan produktet trækkes ind på og dermed oprette en booking.

Nu ligger der så en tom booking. Varigheden kan ændres ved at trække i enderne og klikker man på de 3 spørgsmålstegn kommer man til booking skærmbilledet.

Kikkerten på bookingen giver et preview af de vigtigste informationer bookingen indeholder.

 


 

Book via kort

Book via kort er en kombineret visning med et kort og den samme drag 'n drop metode som vi lige har beskrevet. 

For nogle personer er det bedre med en mere visuel måde at håndtere bestillingerne og andre vil foretrække listerne. Begge metoder er lige intuitive og leder til samme booking skærmbillede.

Her vælger man først type og fra/til dato. Dernæst hvilket produkt det skal være og de ledige ressourcer lyser op på kortet og på listen/kalenderen i bunden. Zoom eller klik ind på den plads man ønsker, se pladsinformation er og klik vælg. Så kommer man videre til booking skærmbilledet.


 

Booking detaljer

Et meget avanceret skærmbillede. Det er her medarbejderne kommer til at bruge meget tid. Så det skal være overskueligt, men samtidig rumme de værktøjer hverdagen på en campingplads kræver.

Første sektion der er markeret med rødt er identifikation af booking med nummer og status. Her vil gæsten kommentar fra online booking også stå.

Den blå sektion er identifikation af kunden med alle relevante oplysninger. Der er her også en oversigt over tilknyttede personer, som kan være både familie, venner og andre "bookeren" rejser med og har rejst med tidligere. Man kan søge sine egne historiske gæster frem og man kan oprette nye direkte fra dette skærmbillede.

Den grønne sektion er hvor det er muligt at udvide bookingen med flere ressourcer. Det kan være hvis der ønskes flere pladser eller flere hytter. Det kan også være man ønsker at opdele opholdet i en første periode, en pause og en afsluttende periode.

 1. Vælg her:
  • Skift ressource -  flyt gæsten til en ny plads for hele perioden
  • Split - opdel perioden over flere ressourcer
  • Slet - sletter den aktuelle fane
 2. Status
  • Starter som ikke tjekket ind og kan herefter skifte til tjek ind
  • Under tjek-in kan man angive dato og tidspunkt + måler + måleraflæsning
  • Når man har tjekket ind kan man enten tjekke ud eller gå tilbage til ikke tjekket ind tilstand.
 3. Måler: Her kan oprette en måling, skifte måler eller aktiver
 4. Tilkøb er muligheden for ekstra tilvalg som eksempelvis hund, campingpas, morgenmad eller håndklæder. Disse tilkøb har med ressourcen at gøre. Disse tilkøb oprettes i opsætningen og kan begrænses til at kun at være tilgængelige på visse typer ressourcer, visse produkter og i visse perioder. Prisen kan også i opsætningen justeres så den er variabel efter periode.
 5. Tilføj personer til en booking. Vælg i dropdown menuen hvilken persontype det er og klik derefter på + for at tilføje. Herefer kommer der felter til navne og fødselsdag. Hvis en af personerne ikke er til stede under hele booking-perioden, kan disse dage fravælges ved et klik på rediger varighed ikonet.
 6. Denne tilkøbssektion er modsat den anden ikke afhængig af produkttype, ressourcetype eller periode. Listen defineres i opsætningen og efterfølgende vælger man vare på listen og klikker +. Herefter kan prisen justeres og antallet ændres.

I den lyserøde sektion vil man have et samlet overblik over den kommunikation der er sendt til gæsten.

Den gule er oversigten over ventende og gennemførte betalinger.


 

QuickBooking

I FRF-Booking er det muligt at oprette en booking alle steder i systemet, denne funktion kalder vi for QuickBooking.

Når man klikker på QuickBooking, kommer man ind på en booking side, hvori man udfylder hvilket produkt kunden ønsker samt hvornår de ønsker det. Derefter udfylder man info om kunden samt evt. medrejsende. Til sidst kan man tilføje eventuelle tilkøb.

 

Processen er hurtig og simpel, og kan nemt klares imens man har kunden i telefonen eller foran sig. Under hele oprettelsesprocessen beregnes prisen løbende, som man ændre på produktet der bookes, perioden hvori det bookes samt antallet af gæster og eventuelle tilkøb. Dette gør man hurtigt og nemt kan give kunden en pris på det ophold de er i gang med at booke.


 

E-conomic integration

FRF-Booking har integration til økonomisystemet E-conomic. Det betyder du men et enkelt klik kan eksportere alle dine finansposter fra FRF-Booking direkte over i E-conomic. For at gøre dette så optimalt som muligt, har du selv mulighed for at vælge om du ønsker at eksportere alle poster en til en, eller om du ønsker at komprimere posterne således at alle poster på samme finanskonto samles i en post.

 

Når du vælger at eksportere dine poster, tager systemet automatisk alle poster der er dannet siden sidste eksport og giver dig et simpelt overblik over dem. Her kan du så vælge om du ønsker at sende alle posterne over til E-conomic.