Ring: 76 20 60 4076 20 60 40
Cloud system

Cloud system

Danline har udviklet et moderne, og prisbilligt Cloud system til styring af installationerne på campingpladser, systemet bygger på det nyeste komponenter.

 

IOT-controller

IOT-controller

Centralt i systemet er 'MQTT'-køsystemet som binder hele systemet sammen. De enkelt bokse kommunikerer med hinanden via køsystemet, således at forbrug i den ene boks, overføres til de øvrige.

Køsystemet gør det muligt at et tastatur/kode på en boks, aktiverer funktioner på en anden boks.

Opsætning af hele systemet foregår i Danplanner administrationssystemet. Hver enkelt controller kontakter administrationssystemet, når det starter op, og viser sin MAC-adresse. Kun bokse med ”godkendte” MAC adresser, kan kommunikere med systemet.

Alle kortscanninger registreres og alle aktive kort er overført til hver enkelt controller, således at systemet i det enkelte bruserum, kan køre uden internet. Overførsel til administrationssystemet forudsætter at der er internet forbindelse.

 

Wifi eller kabling

Systemet kan køre via wifi, eller der kan kobles op med fast kabling.

Softwaren i de enkelte bokse kan løbende opdateres online af Danline, hvis der opstår behov for dette. I hver boks, kan der ligge tre softwarepakker.
- Pakken som boksen er født med, den der kører just nu, og en eventuel tidligere version.

 

MODBUS

Modbus-protokollen er yderst udbredt i industristyring. Protokollen går tilbage til 1979, og der findes mange standardkomponenter, som understøtter protokollen.

 

Kundekort og koder

Der kobles Wigand læsere på, som kan læse Mifare kort.

Til den enkelte booking, kan der oprettes flere kort, ligesom der kan kobles talkoder på bookingen.

Talkoder og kort, bliver standard oprettet, således at de er gyldige i booking perioden. Denne kan dog ændres.

Der kan i systemet oprettes ”administrative” koder og kort, som giver adgang til special funktioner, såsom til tænd alle brusere, sæt bruser på standby, åben bom, luk bom etc.

 

Bom styring

Styring af bom, mod indtastning af kode, eller scanning af kort. Bommen kan også tidsstyres. Via tidsstyring, kan man afkoble scannere og tastaturer.

 

Bad

I det enkelte baderum, placeres der et tastatur, med indbygget kortlæser.

Systemet kan sættes op, således at en ”scanning/kode”, giver varmt vand i x minutter.

Scanner man igen får man varmt vand i 2 * X minutter.

Det kan også opsættes, således at anden scanning, slukker vor vandet, og ”tilbagebetaler” den tid man ikke brugte.

Der kan opsættes tidsstyring, således at enkelte baderum, kobles af eks. om natten, eller når der gøres rent. Et bad der af afkoblet, kan ikke benyttes, og tastaturet blinker.

 

Strømmålere

På modbus kanalen, kan man koble intelligente strømmålere, således af tænd, sluk og aflæsning at stand kan ske fuldautomatisk.

Når en campist tænder for strømmen, registrerer systemet, at måleren er koblet til den booking, som kortet/koden tilhører.

Campisterne, kan ikke slukke for hinandens strøm.

Tænd og sluk, gennemføres med en scanning/kode efterfulgt af en talkode, eks. KORTXXXXX + 44, betyder tænd på strøm på plads 44.

I FRF booking, kan man se, hvilke pladser der har tændt for de enkelte strømstik, ligeledes kan man centralt tænde og slukke for strømmen, samt aflæse måler stand.

Efter en eventuel strømafbrydelse, genstart af systemet, vil systemet reetablere status fra før genstart.

Hvis systemet mister kontakten til en strømmåler, bliver der udløst en alarm, som kan ses i receptionen. (Det bliver senere muligt, at få systemet til at sende en SMS til campisten om at strømmen er ”væk”).

 

Prisniveau

Strømmålere med indbygget tændsluk kan købes på nettet til 30$             200 kr/stk.
Wiegang Tastaturer med indbygget kort scanner koster fra 20$                  150 kr/stk.
FRF controller med 4 wigand, 4 Relæ udgang, 1 Modbus                               500 kr/stk.